forbot
Tất cả các mục hàng

Phần mở rộng tóc ở Bắc Ninh

Đã Tìm Thấy: 24 products Quay trở lại mục hàng "Chất liệu và phụ kiện gắn đắp tóc"
Hàng hóa ở  Việt Nam → Đông Bắc Bộ  → Bắc Ninh

Đang có sẵn
Giá:800000 VND
Giá bán buôn:500000 VND(từ 3 c)
Hair type for escalating: Hair sections, Type of hair: Straight, Kiểu tóc: European, Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human  khác
Less than 1 year old on Allbiz
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:600000 VND
Giá bán buôn:400000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: European, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human H khác
Less than 1 year old on Allbiz
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:600000 VND
Giá bán buôn:400000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: European, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair capsules, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human  khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:600000 VND
Giá bán buôn:500000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Artificial, Kiểu tóc: European, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:800000 VND
Giá bán buôn:600000 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam, Hair type for escalating: Hair tresses, Type of hair: Straight, Kiểu tóc: European, Chất lượng của tóc: Tự nhiên. Mô tả: soft and silk human hair, straight hair, beautiful color khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:600000 VND
Giá bán buôn:400000 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam, Hair type for escalating: Hair tresses, Type of hair: Straight, Kiểu tóc: European, Chất lượng của tóc: Tự nhiên. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human H khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:500000 VND
Giá bán buôn:400000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: Asian, Type of hair: Curly, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Ex khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:700000 VND
Giá bán buôn:600000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: Asian, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:400000 VND
Giá bán buôn:380000 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam, Hair type for escalating: Hair tresses, Type of hair: Straight, Kiểu tóc: Asian, Chất lượng của tóc: Tự nhiên. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:từ 750000 VND
Giá bán buôn:600000 VND(từ 3 c)
Hair type for escalating: Hair tresses, Type of hair: Straight, Kiểu tóc: Asian, Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:700000 VND
Giá bán buôn:500000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: European, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human H khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:800000 VND
Giá bán buôn:600000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: European, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: mềm mượt khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:550000 VND
Giá bán buôn:500000 VND(từ 3 c)
Type of hair: Straight, Kiểu tóc: Asian, Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Hair type for escalating: Hair ribbons, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:800000 VND
Giá bán buôn:600000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: Asian, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Mềm mượt khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:500000 VND
Giá bán buôn:450000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: Asian, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair capsules, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hai khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:540000 VND
Giá bán buôn:510000 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam, Hair type for escalating: Hair tresses, Type of hair: Wavy, Kiểu tóc: Asian, Chất lượng của tóc: Tự nhiên. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Ext khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:700000 VND
Giá bán buôn:500000 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam, Hair type for escalating: Hair tresses, Type of hair: Wavy, Kiểu tóc: Asian, Chất lượng của tóc: Tự nhiên. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Ext khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:600000 VND
Giá bán buôn:400000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: European, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human H khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:600000 VND
Giá bán buôn:400000 VND(từ 3 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Kiểu tóc: European, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair tresses, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human H khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:500000 VND
Giá bán buôn:450000 VND(từ 3 c)
Hair type for escalating: Hair capsules, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Extrension For Wholesale Hot Products 100% Unprocessed Raw Hair Price Wholesale price and retail price khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:1360522.62 VND
Giá bán buôn:1133768.81 VND(từ 1 c)
Chất lượng của tóc: Tự nhiên, Type of hair: Straight, Hair type for escalating: Hair capsules, Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Extrension For Wholesale Hot khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:1024935.16 VND
Giá bán buôn:683290.11 VND(từ 3 c)
What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Extrension For Wholesale Hot Products 100% Unprocessed Raw Hair Price Wholesale price and retail price MOQ 3 pcs Hair Material 100% remy human hair from original young women hair Quality 1)  khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:1020391.93 VND
Giá bán buôn:907015.05 VND(từ 3 c)
What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Extrension For Wholesale Hot Products 100% Unprocessed Raw Hair Price Wholesale price and retail price MOQ 3 pcs Hair Material 100% remy human hair from original young women hair Quality 1)  khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com

Đang có sẵn
Giá:1768679.35 VND
Giá bán buôn:1496574.83 VND(từ 3 c)
What are the Details of Our Hair Product? Item Virgin Brazilian Human Hair Extrension For Wholesale Hot Products 100% Unprocessed Raw Hair Price Wholesale price and retail price MOQ 3 pcs Hair Material 100% remy human hair from original young women hair Quality 1)  khác
Việt Nam, Bắc Ninh  
+849 
Hiển thị số điện thoại
Trang web:virginhairvn.com
Phần mở rộng tóc в других регионах

Tổng số các mục

trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0